Ook komend seizoen staan er weer enkele lezingen op het programma naar aanleiding van spraakmakende tentoonstellingen in Nederland. Tijdens de lezingen wordt niet alleen ingegaan op de getoonde kunstwerken, maar worden de onderwerpen ook in een breder kader geplaatst. Hierdoor bieden deze lezingen u een uitstekende inleiding om op eigen gelegenheid de betref-fende tentoonstellingen te bezoeken.
U kunt dit voorjaar kiezen uit vier of vijf lezingen.

Programma voorjaar 2024


1. Het jaar 1000, Nederland in het midden van de Middeleeuwen

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 13 oktober 2023 t/m 17 maart 2024


Vroeger leerden we dat de vroege Middeleeuwen (500-800) een donkere periode in onze geschiedenis waren en dat met de komst van Karel de Grote de geschiedenis al een stuk inzichtelijker werd. Een eeuw later vonden er ingrijpende veranderingen plaats zowel in het bestuur als in het landschap, bevolking, bebouwing, taal en cultuur. Rond het jaar 1000 werd het gebied dat nu Nederland is geregeerd door bisschoppen. De machtigste persoon in deze periode was de keizer van het Heilige Roomse Rijk...


Lees verder2. Kinderen van de Haagse School
Museum Panorama Mesdag, Den Haag, 16 december 2023 t/m 20 mei 2024


Met uitzondering van prinsjes en prinsesjes en genrevoorstellingen uit de 17e eeuw was er voor kinderen in de kunst weinig aandacht. Op deze tentoonstelling echter wordt de leefwereld van kinderen in het laatste kwart van de 19de eeuw belicht, gezien door de ogen van een groep Haagse schilders (o.a. Mesdag, Robertson, Israels en Maris) en enkele tijdgenoten (o.a. Schwartze en Van Houten). De meeste kunstenaars van de Haagse School hadden het goed en dat zien we ook terug op de portretten die de schilders van hun eigen kinderen maakten... 

Lees verder3. Frisse wind, Impressionisme van het noorden
Singer Museum, Laren , 17 januari t/m 5 mei 2024

In de bijzondere reizende tentoonstelling Frisse wind wordt een topselectie getoond van het Duitse, Deense en Nederlandse impressionisme. Na het ontstaan van het impressionisme in Frankrijk verspreidde deze nieuwe stijl zich razendsnel over heel Europa. Singer Laren richt het vizier op Nederland, Duitsland en Denemarken, waar het impressionisme een eigen gezicht kreeg. Het frisse groen, het gedempte licht en de steeds wisselende wolkenluchten creëren een andere sfeer... 

Lees meer


 
4. Frans Hals
Rijksmuseum, Amsterdam, 16 februari t/m 9 juni 2024

Frans Hals (1582/1584 - 1666) wilde zo overtuigend mogelijk mensen uitbeelden en koos daarbij voor een stijl die volstrekt origineel was binnen de Nederlandse 17de-eeuwse schilderkunst. Zijn snelle penseelvoering gaf zijn geportretteerden een ongekende beweeglijkheid en loopt vooruit op de 19de eeuwse impressionisten. Ook in zijn eigen tijd werd Hals al gezien als een baanbrekend vernieuwer. Hij was een veelgevraagd portrettist, die niet alleen rijke Haarlemse burgers tot zijn klantenkring mocht rekenen maar ook die uit andere Hollandse steden...

Lees meer