Algemene Voorwaarden

- Uw inschrijving geschiedt voor de volledige lezingencyclus en is bindend.
- Als de lezingenreeks waarvoor u zich opgaf is volgeboekt of niet doorgaat, wordt uw inschrijfgeld uiteraard terugbetaald.
- Circa twee weken voor aanvang van de cyclus ontvangt u bericht per e-mail of brief met de exacte data.
- Afzeggen kan tot drie weken voor de aanvang van de lezingen. Er wordt dan wel € 15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn bent u het inschrijfgeld verschuldigd.
- Betalingen s.v.p. overmaken op bankrekening NL81 INGB 0009 3159 94 t.n.v. Bureau LeonArt, Crosestein 1215, Zeist. U ontvangt dus geen aparte factuur!
- U mag (indien mogelijk en in overleg) altijd van locatie wisselen of iemand anders uw plaats laten innemen. Mocht u een lezing missen dan krijgt u altijd de onlineversie toegestuurd.
- Bureau LeonArt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van hem uitgaande activiteiten.