banner lezingen

Tentoonstellingslezingen
Dit voorjaar staan er vier lezingen op het programma: een online lezing en drie die ook fysiek te volgen zijn. Tijdens deze lezingen wordt niet alleen ingegaan op de getoonde kunstwerken, maar worden de onderwerpen ook in een breder kader geplaatst. Hierdoor bieden de lezingen u een uitstekende inleiding om op eigen gelegenheid de betreffende tentoonstellingen te bezoeken.

Nieuw: online lezingen!
Mocht u de lezingen liever thuis online volgen dan kan dat. U kunt iedere lezing op uw gemak ca. 3 weken terugkijken (dus geen ‘live’ verbinding). De onlineversie is een week na afloop van de laatste lezing uit die cyclus te zien.


  Domitianus20Museo20Nazionale20Archeologico  Scholten  Vlaamse meesters  Vlaamse meesters3  Vlaamse meetsers 2

3 bijeenkomsten | € 67,50
3 bijeenkomsten en lezing 1 online | € 85
Webversie /online abonnement | € 85

Bekijk algemene voorwaarden & betaling


lezing janmankes1

Belgische meesters, Ensor, Delvaux, Magritte

Singer Museum Laren, 7 december 2021 t/m 27 februari 2022

Belgische meesters biedt een overzicht van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. De kunstwerken zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale invloeden en lokale karakteristieken elkaar af, evenals een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. De tentoonstelling is samengesteld uit hoogtepunten van het Brusselse Museum van Elsene dat vanwege een renovatie tijdelijk is gesloten. Naast bekende namen is er ook werk van voor ons onbekendere kunstenaars te zien, maar hun werken zijn van uitstekende kwaliteit.
* Deze lezing is alleen online te volgen. De link naar de lezing is rond 18 januari beschikbaar.


Cuyp

In het licht van Cuyp. Aelbert Cuyp & Gainsborough – Constable – Turner

Dordrechts Museum, 3 oktober 2021 t/m 6 maart 2022

Aelbert Cuyp (1620-1691) is bij de meeste mensen alleen bekend door de naar hem vernoemde markt in Amsterdam, maar ooit was Cuyp de grootste schilder van Dordrecht. Vandaar dat het Dordrechts Museum ter gelegenheid van zijn 400e geboortejaar een werkelijk fantastische tentoonstelling aan hem wijdt. Cuyp, die bekend stond om zijn idyllische landschappen met ruiters en koeien in nevelachtig zonlicht en zijn marines die baden in een zonnig mediterraan licht, was in zijn eigen tijd buiten zijn woonplaats vrijwel onbekend. Pas na zijn dood werd hij ontdekt door Engelse verzamelaars en kunstenaars. Vanaf circa 1750 ontstond daar een ware Cuyp-rage. De Britse aristocratie was zo verzot op de zonovergoten landschappen dat er rond 1800 geen belangrijk werk van Cuyp meer in Nederland te vinden was. In de grote Engelse landhuizen mocht een Cuyp niet ontbreken. Daarnaast was zijn werk van grote invloed op de Britse landschapschilderkunst. Het museum toont straks niet alleen bijna 30 van Cuyps belangrijkste schilderijen, uit onder andere Engeland en Amerika, maar ook werk van Britse schilders die zich door Cuyp lieten inspireren, zoals o.a. Gainsborough, Constable en Turner.


lezing janmankes1

Rob Scholte – Reproductie Verplicht

Museum de Fundatie, Zwolle, 18 december 2021 t/m 3 april 2022

Of u er van houdt of niet: Rob Scholte (1958) was de meest besproken Nederlandse kunstenaar van de roerige jaren ‘80 van de vorige eeuw. Afbeeldingen uit de kunst en reclame, maar ook uit het alledaagse leven, vormden het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Hij behoorde in die tijd tot de internationale postmodernistische stroming en zijn schilderijen droegen bij aan de nieuwe herwaardering van figuratieve schilderkunst na het modernisme.
De eerste helft van de jaren ‘80 kenmerkten zich door een algemeen gevoel van malaise op zowel economisch, politiek als maatschappelijk vlak, maar het economische herstel leidde tot grote veranderen in de tweede helft van dat decennium. Dit alles had uiteraard ook zijn weerslag op de kunst. De rationele en emotieloze kunst uit de jaren ’60 en ’70 maakte plaats voor een kunst waarin persoonlijke beleving en de verbeeldingskracht van de kunstenaar beeldbepalend waren. Vandaar dat ik, naast Scholte, in deze lezing ook aandacht zal besteden aan andere belangrijke Nederlandse kunstenaar uit die periode zoals Peter Klashorst, Marc Mulders, Philip Akkerman, René Daniels, Rob Birza en Marlene Dumas.


lezing janmankes1

God op aarde. Keizer Domitianus

Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden, 17 december 2021 t/m 22 mei 2022

Domitianus regeerde over het Romeinse Rijk van 81 tot 96 na Chr. Met zijn vader Vespasianus en broer Titus vormde Domitianus de Flavische dynastie. Kunst en literatuur groeiden en bloeiden in hun tijd. Ook vonden er opmerkelijke historische gebeurtenissen plaats, zoals de uitbarsting van de Vesuvius (79 na Chr.) en enorme branden in Rome (80 na Chr.), waarop een ware bouwexplosie volgde. Veel van die nieuwe monumenten zijn vandaag de dag nog te zien, zoals het Colosseum, de boog van Titus en het Circus Maximus. De tentoonstelling is een project van internationale allure met meer dan 275 topstukken uit 25 museumcollecties en particuliere verzamelingen. Er zijn portretten en standbeelden van Domitianus, leden van de keizerlijke familie, goden en godinnen en grafmonumenten van de elite. Fragmenten van muurschilderingen uit tempels, villa’s en paleizen, mozaïeken, sieraden van goud en edelstenen, getuigen van de luxe aan het keizerlijk hof. De werken laten ons kennis maken met deze ‘vergeten keizer’, in een zoektocht naar wie hij werkelijk was als politicus, veldheer, geliefde en zelfverklaarde ‘god op aarde’.


3 bijeenkomsten | € 67,50
3 bijeenkomsten en lezing 1 online | € 85
Webversie /online abonnement | € 85


Bekijk algemene voorwaarden & betaling


 • Amersfoort, maandagavond van 20-22.00u.: 7 februari, 7 maart, 11 april
  Amersfoort donderdagochtend van 10.-12.00u.: 17 februari, 17 maart, 21 april

 • De Bilt, dinsdagochtend van 10-12.00u.: 8 februari, 15 maart, 12 april

 • Zeist, maandagochtend van 10-12.00u.: 14 februari, 14 maart, 11 april
  Zeist, woensdagmiddag van 14-16.00u.: 9 februari, 9 maart, 13 april

 • Soest, donderdagochtend van 10-12.00u.: 10 februari, 10 maart; 14 april

 • Leusden, vrijdagochtend van 10-12.00u.: 11 februari, 11 maart, 22 april

 • Utrecht: dinsdagmiddag van 14-16.00u.: 15 februari, 8 maart, 19 april
  Utrecht: dinsdagavond van 20-22.00u.: 15 februari, 8 maart, 19 april