banner lezingen

Ook dit jaar staat er weer een gevarieerd aantal lezingen op het programma naar aanleiding van spraakmakende tentoonstellingen die het komende seizoen in de Nederlandse musea zijn te zien. Tijdens de lezingen wordt niet alleen ingegaan op de getoonde kunstwerken, maar worden de onderwerpen ook in een breder kader geplaatst. Hierdoor bieden deze lezingen u een uitstekende inleiding om op eigen gelegenheid de betreffende tentoonstellingen te bezoeken. U kunt kiezen uit (minimaal) 7, 8 of alle 9 lezingen. De extra lezing met een eventuele excursie naar Keulen dient u apart te kiezen.

lezing 2018 1

1 | Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-2018

Groninger Museum, 26 mei t/m 4 november 2018

In 2018 is het 100 jaar geleden dat een groepje jonge kunstenaars, uit onvrede met het conservatieve kunstklimaat, de Groninger Kunstkring De Ploeg oprichtten. Voor schilders zoals Jan Wiegers, Jan Altink en Johan Dijkstra was het duidelijk dat de 19e eeuwse schilderkunstige idealen afgeschud moesten worden. Zij zochten aansluiting bij meer contemporaine ontwikkelingen in de beeldende kunst, zoals het expressionisme. In dit grote overzicht wordt getoond hoe de ‘jonge wilden’ zich met hun werken vol heftige kleuren en penseelstreken losmaakten van de toenmalige gevestigde orde. Daarnaast is er aandacht voor het werk van Ernst Ludwig Kirchner en Vincent van Gogh, die beiden van groot belang waren voor de ontwikkeling binnen De Ploeg.

 lezing 2018 2

2 | Laatste impressionisten

Singer Museum, Laren, 4 september t/m 2 december 2018

Nadat het Franse impressionisme aan het eind van de 19e eeuw door het publiek en de critici was geaccepteerd, ontstonden nieuwe avant-garde stromingen zoals het fauvisme en het kubisme. Maar veel kunstenaars werkten ook in het begin van de 20e eeuw nog door in een aan het impressionisme verwante stijl, o.a. de leden van de kunstenaarsvereniging Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs (1900-1915). Kunstenaars zoals Henri Le Sidaner, Emile Claus, Gaston La Touche, Henri Martin en Frits Thaulow kwamen voort uit het symbolisme en deelden een romantische visie die zich uitte in een getrouwe weergave van mens, dier en natuur, maar met een ongrijpbare suggestie van iets diepers, een tragedie of mysterie. Daarom werden ze ook ‘intimisten’ genoemd. Het zijn voor velen misschien wat minder bekende meesters, maar hun werken spreken een breed publiek aan.

 lezing 2018 3

3 | Giacometti-Chadwick, Facing Fear

Museum de Fundatie, Zwolle, 22 sept. 2018 t/m 6 jan. 2019

Alberto Giacometti (1901-1966) en Lynn Chadwick (1914-2003) behoren tot de belangrijkste meesters van de moderne beeldhouwkunst. Met deze twee kunstenaars nam de Europese beeldhouwkunst definitief afscheid van de vooroorlogse romantiek en esthetiek. Beiden gaven, elk op een eigen wijze, vorm aan de fundamentele angst die het dagelijks leven in Europa in de jaren ‘50 en ‘60 beheerste, namelijk die van een wereldwijde nucleaire catastrofe. Terwijl Giacometti de mens terugbracht tot zijn meest kernachtige verschijning, veelal niet meer dan enkele lijnen, creëerde Chadwick krachtige oerbeelden van mens en dier. In plaats van deze te modelleren in was of klei, laste hij ze met ijzeren staven aan elkaar en vulde de ruimte in het skelet op met een soort cement. De tentoonstelling omvat meer dan 150 werken die niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen beide kunstenaars tonen.

 lezing 2018 4

4 | Leonardo da Vinci

Teylers Museum, Haarlem, 5 oktober 2018 t/m 6 januari 2019

Na de exposities over Michelangelo (2005) en Rafaël (2012) is het nu de beurt aan de meest veelzijdige kunstenaar uit de Renaissance: Leonardo da Vinci (1452-1519). Da Vinci was een van de eerste kunstenaars die geboeid was door de relatie tussen innerlijk en uiterlijk. In zijn eigen tijd werd hij al geroemd om zijn gave om menselijke karakters en emoties op overtuigende wijze uit te beelden. Dit blijkt behalve uit zijn schilderijen, zoals de Mona Lisa, nog meer uit de tientallen tekeningen die hij van het menselijk gezicht heeft gemaakt. De vele bruiklenen zijn onder meer afkomstig uit de verzamelingen van de koningin van Engeland, de Albertina in Wenen, het Louvre en vele andere instellingen. Daarnaast is er ook werk van navolgers te zien. Uiteraard wordt er in de lezing ook aandacht besteed aan Da Vinci’s schilderkunst en de bijzondere plek die hij innam in het tijdperk van de Renaissance. Let op: tickets voor deze tentoonstelling zijn uitsluitend vanaf 22 augustus online te bestellen.

 lezing 2018 5

5 | Actie < > Reactie, 100 jaar kinetische kunst

Kunsthal Rotterdam, 22 september 2018 t/m 20 januari 2019

De Kunsthal Rotterdam toont dit najaar een groots overzicht van kinetische (bewegende) kunst, met werken van de meest beroemde kinetische kunstenaars ter wereld, zoals Pol Bury, Alexander Calder, Anish Kapoor, Frantisek Kupka, Francois Morellet, Jesus Rafael Soto en vele anderen. Dit indrukwekkende overzicht biedt het publiek een ervaring met kunst die appelleert aan verschillende zintuigen. De ruim negentig kunstwerken zijn onderverdeeld in thema’s zoals o.a. licht, beweging, structuur en ritme. De tentoonstelling is een reprise van de succesvolle tentoonstelling ‘Dynamo’ in Parijs (2013), en komt tot stand in nauwe samenwerking met het Grand Palais in Parijs. Foto: Julien Le Parc Lumière alternée, 1966, lichtinstallatie, particuliere collectie

 lezing 2018 6

6 | Goden van Egypte

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 12 oktober 2018 t/m 31 maart 2019

Het oude Egypte was doordrenkt van religie en magie. Verhalen over goden en de schepping bepaalden het wereldbeeld van de bevolking. Cruciaal was de positie van de farao, die immers de reïncarnatie van de god Horus op aarde was. Op deze grote tentoonstelling zijn meer dan 500 voorwerpen uit binnen- en buitenlandse musea te zien. Zij brengen de Egyptische godenwereld tot leven en tonen hoe groot de invloed van de goden op het leven van de oude Egyptenaren was. Kortom een lezing vol symboliek!

 lezing 2018 7

7 | Utrecht, Caravaggio en Europa

Centraal Museum, Utrecht, 15 dec. 2018 t/m 24 mrt. 2019

Aan het begin van de 17e eeuw trokken schilders uit heel Europa naar Rome o.a. uit nieuwsgierigheid naar het werk van Caravaggio (1571-1610). Diens realistische stijl, kleurgebruik en lichtbehandeling zorgden voor een revolutie in de schilderkunst en werd door talloze kunstenaars, waaronder de Utrechtse schilders Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst, nagevolgd. Deze tentoonstelling brengt het Rome van 1600-1630 naar Utrecht. Met 70 meesterwerken uit musea en privécollecties uit Europa en de V.S. plaatst men op de tentoonstelling de werken van de Utrechtse Caravaggisten naast dat van hun Europese collega’s zoals o.a. Caravaggio, Bartolomeo Manfredi, Orazio Gentileschi, Jusepe de Ribera, Simon Vouet en Valentin de Boulogne. Aan deze tentoonstelling gingen jaren van voorbereiding vooraf, kortom: deze mag u niet missen!

 lezing 2018 8

8 | David Hockney, landschappen

Van Gogh Museum, Amsterdam, februari-mei 2019

De Engelse schilder David Hockney (1937) is een van de beroemdste en veelzijdigste moderne kunstenaars. In 1964 vestigde hij zich in Californië en werd een van de bekendste vertegenwoordigers van de Popart. Hij schilderde hier veel zwembaden, portretten en landschappen. Enkele jaren later begon hij op een bijna kubistische manier foto’s in zijn schilderijen te verwerken. In de jaren ’90 keerde hij terug naar Yorkshire en schilderde er vooral het karakteristieke landschap. De tentoonstelling richt zich alleen op zijn landschappen. In de lezing zal het hele en veelzijdige oeuvre van deze bijzondere kunstenaar worden besproken.

 lezing 2018 9

9 | Nederland Bauhaus

Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 9 febr. t/m 26 mei 2019

In 1919 richtte de Duitse architect Walter Gropius een nieuwe school op: Bauhaus. Deze vernieuwende kunst- en ontwerpschool zou tot 1933 eerst in Weimar en later in Dessau van grote invloed worden op diverse disciplines binnen de kunst. De ontwerpen waren elegant, eenvoudig van vorm en functioneel, zowel wat betreft meubels, gebruiksvoorwerpen als architectuur. De invloed van het Bauhaus reikte tot ver over de grens, maar op haar beurt werd het instituut ook beïnvloed door kunstenaars als Mondriaan en Van Doesburg. Rotterdam was in het interbellum de stad waar het modernisme het meest prominent tot uitdrukking kwam in de architectuur en vormgeving. In deze ‘blockbuster’ in Boijmans Van Beuningen ligt de nadruk op de relatie tussen Nederland en het Bauhaus. De eigen collectie design, schilderkunst, meubels, keramiek, gebruiksvoorwerpen, enz. van het museum wordt aangevuld met bruiklenen uit binnen- en buitenland.

 

Data 2018 / 2019

Amersfoort - maandagavond - 20.00 - 22.00 uur
De Bilt - dinsdagochtend - 10.00 - 12.00 uur
Utrecht 1 - dinsdagmiddag - 14.00 - 16.00 uur
Utrecht 2 - dinsdagavond - 20.00 - 22.00 uur
Zeist 1 - maandagochtend - 10.00 - 12.00 uur VOL
Zeist 2 - woensdagmiddag - 14.00 - 16.00 uur VOL
Soest - donderdagochtend - 10.00 - 12.00 uur VOL
Leusden - vrijdagochtend - 10.00 - 12.00 uur VOL

schema1819


De vermelde onderwerpen zijn onder voorbehoud.
(zie ook de gewijzigde algemene voorwaarden!)

7 bijeenkomsten € 133
8 bijeenkomsten € 145
9 bijeenkomsten € 155
losse lezing (indien plaats!) € 22

facebook logo klein
blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Like ons op Facebook

Kunstreizen

Extra lezing en/of dagexcursie