bedrijfsinforamtie

Aangepaste regels i.v.m. corona
 • Let op: I.v.m. de geldende 1,5 m afstand is het aantal bezoekers per locatie beperkt.
 • Ook is het wisselen van locatie momenteel niet mogelijk. U mag wel iemand anders uw plaats laten innemen.
 • Alle zalen zijn ‘coronaproof’ en u zit op 1,5 m afstand van elkaar (uitgezonderd deelnemers afkomstig uit een gezin).
 • Houd s.v.p. ook tijdens het binnenkomen, het weggaan en in de pauze deze afstand aan!
 • In Utrecht (’s avonds) en in Zeist vinden de lezingen nu plaats in de (verwarmde) kerk.
 • De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open.
 • Blijf s.v.p. bij verkoudheidsklachten of koorts thuis.
 • Mocht de docent ziek zijn of er een nieuwe lockdown komen dan schuiven alle lezingen op. Veelal worden de tentoonstellingen dan ook uitgesteld.

 • Uw inschrijving geschiedt voor de volledige lezingencyclus en is bindend.
 • Als de lezingenreeks waarvoor u zich opgaf is volgeboekt of niet doorgaat, wordt uw inschrijfgeld uiteraard terugbetaald.
 • Circa twee weken voor aanvang van de cyclus ontvangt u bericht per e-mail of brief met de exacte data.
 • Afzeggen kan tot drie weken voor de aanvang van de lezingen. Er wordt dan wel € 15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn bent u het inschrijfgeld verschuldigd.
 • Betalingen s.v.p. overmaken op giro NL81 INGB 0009 3159 94 t.n.v. Bureau LeonArt, Crosestein 1215, Zeist. U ontvangt dus geen aparte factuur!
 • U mag (indien mogelijk en in overleg) altijd van locatie wisselen of iemand anders uw plaats laten innemen. Mocht u een lezing missen dan krijgt u altijd de onlineversie toegestuurd.
 • Bureau LeonArt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van hem uitgaande activiteiten.
 • Betalingen s.v.p. na 1 januari 2022!