bedrijfsinforamtie

  • Uw inschrijving geschiedt voor de volledige geboekte lezingencyclus en is bindend.
  • Als de lezingenreeks waarvoor u zich opgaf is volgeboekt of niet doorgaat, wordt uw inschrijfgeld uiteraard terugbetaald.
  • Circa twee weken voor aanvang van de cyclus ontvangt u bericht per e-mail of brief.
  • Afzeggen kan tot twee weken voor de aanvang van de lezingen. Er wordt dan wel € 15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn bent u het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Betalingen s.v.p. overmaken op giro NL81 INGB 0009 3159 94 t.n.v. Bureau LeonArt, Crosestein 1215, Zeist. U ontvangt dus geen aparte factuur!
  • Bureau LeonArt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van hem uitgaande activiteiten.