Tentoonstellingslezingen najaar 2023

Ook komend seizoen staan er weer enkele lezingen op het programma naar aanleiding van spraakmakende tentoonstellingen in Nederland. Tijdens de lezingen wordt niet alleen ingegaan op de getoonde kunstwerken, maar worden de onderwerpen ook in een breder kader geplaatst. Hierdoor bieden deze lezingen u een uitstekende inleiding om op eigen gelegenheid de betreffende tentoonstellingen te bezoeken.

 

4 bijeenkomsten € 90 of 4 online bijeenkomsten € 90
Betalingen s.v.p. overmaken op bankrekening NL81 INGB 0009 3159 94 t.n.v. Bureau LeonArt, Crosestein 1215, Zeist. 
U ontvangt dus geen aparte factuur!


1. Henry Moore en tijdgenoten
Museum Beelden aan Zee: 7 april t/m 22 oktober 2023

Henry Moore (1898 -1986) is zonder twijfel één van de belangrijkste Engelse kunstenaars van de twintigste eeuw. Belangrijke thema’s in zijn oeuvre zijn moeder en kind en liggende mensfiguren die balanceren op de scheidslijn tussen figuratie en abstractie. Op de tentoonstelling is ook veel aandacht voor zijn inspiratiebronnen: natuurlijke objecten zoals schelpen en stenen, die hij verzamelde. Het werk van Moore is wereldwijd aanwezig in alle belangrijke musea en in de openbare ruimte.
Met de tentoonstelling van Henry Moore als uitgangspunt wordt er in deze lezing ook dieper ingegaan op het werk van zijn tijdgenoten. Wat maakt het werk van Moore zo bijzonder? Zijn thematiek van de menselijke figuur zien we ook terug in het oeuvre van beeldhouwers als Alberto Giacometti, Marino Marini, Germaine Richier en Ossip Zadkine, terwijl de organische vormen van Moore juist weer voorkomen in het werk van Jean Arp en Barbara Hepworth. Kortom een mooi begin van dit nieuwe seizoen waarin de beeldhouwkunst uit eerste 60 jaar van de 20e eeuw uitgebreid aan bod komt.


2. Brueghel – De familiereunie
Noordbrabants Museum, 30 september t/m 7 januari 2024

Het Noordbrabants Museum wijdt dit najaar een omvangrijke tentoonstelling aan de schildersfamilie Brueghel, die actief was tussen 1550 tot 1700. Pieter Brueghel de Oude (1525-1569) is met zijn voorstellingen van o.a. boeren, jaargetijden en de spreekwoorden ongetwijfeld het bekendst, maar ook zowel mannelijke als vrouwelijke kunstenaars van de volgende generaties zouden internationaal succesvol zijn. Zij beoefenden bijna alle verschillende genres zoals landschappen, boerentaferelen, allegorieën, historiestukken, dieren en bloemstillevens.
Deze ambitieuze tentoonstelling biedt voor het eerst in Nederland een uniek overzicht van de complete Brueghel dynastie. Verrassende onderwerpen, hoogwaardig vakmanschap en ingenieuze kunstwerken maken deze expositie een lust voor het oog. De tentoongestelde werken komen uit gerenommeerde Europese en Noord-Amerikaanse collecties.


3. Hilma af Klint & Piet Mondriaan
Kunstmuseum Den Haag, 7 oktober t/m 25 februari 2024

In deze tentoonstelling wordt het werk van twee baanbrekende moderne kunstenaars voor het eerst samengebracht: Hilma af Klint (1862 -1944) en Piet Mondriaan (1872 -1944). De Zweedse Hilma af Klint is voor velen onbekend, maar wie eenmaal heeft kennis gemaakt met haar kleurrijke en visionaire werken zal ze niet snel meer vergeten.
Beide kunstenaars begonnen als landschapsschilders maar ontwikkelden een geheel eigen beeldtaal waarmee zij iconen op het gebied van de abstracte kunst zouden worden. Ze hebben hebben elkaar nooit ontmoet, maar hun oeuvres weerspiegelen een tijdperk waarin de kijk op de werkelijkheid door wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe ideeën over spiritualiteit radicaal veranderde. De ontwikkeling van figuratie naar abstractie die Af Klint en Mondriaan doormaakten komt aan de hand van zes thema’s aan bod: landschapsschilderkunst, evolutie, bloemen, bomen, het universele en de relatie tot de ruimte.
De tentoonstelling ontstond in samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag en Tate Modern in Londen, waar de tentoonstelling van 25 april t/m 23 september 2023 te zien is.


4. Kunst in het derde rijk – Verleiding en afleiding
Museum Arnhem, 11 november t/m 24 maart 2024

Na de succesvolle tentoonstelling over het design in het derde rijk in het Noordbrabants Museum in 2020 pakt Museum Arnhem uit met een grote expositie over de schilder- en beeldhouwkunst onder het naziregime in Duitsland. Er is vooral kunst uit de periode 1937-1944 te zien die werd tentoongesteld op de door de staat georganiseerde, zeer succesvolle Grosse Deutsche Kunstaustellung in München. Het werk van deze kunstenaars voldeed qua stijl en onderwerp aan de denkbeelden van de nationaalsocialisten. Deze voor velen onbekende periode in de kunstgeschiedenis werd lange tijd genegeerd en de meeste voorstellingen zijn na 1944 (bijna) niet meer tentoongesteld. In Duitsland komt de laatste jaren meer aandacht voor deze kunst, maar het is in Museum Arnhem voor het eerst dat de vele verschillende kunstwerken samen komen in één overzichtstentoonstelling.
Behalve ons informeren over deze periode wil Museum Arnhem ons laten zien hoe kunst werd ingezet om politieke ideeën te verspreiden.


Data lezingen najaar 2023


Inschrijven